Szukasz pracy?
U nas znajdziesz najlepsze oferty z regionu
Dodaj ofertę pracy
<< Wróć

Dodaj ogłoszenie

Przetłumacz >> <<
[zakres obowiązków, rodzaj umowy, wynagrodzenie brutto, wymagania]
Przetłumacz >> <<
[обсяг обов'язків, вид договору, валова винагорода, вимоги]
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem portalu praca.radioolsztyn.pl i akceptuję jego warunki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w ofercie zatrudnienia zamieszczonej na portalu praca.radioolsztyn.pl.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu prezentacji oferty zatrudnienia.
Oświadczam, że posiadam zgodę od osób wskazanych w ofercie zatrudnienia na przetwarzanie danych osobowych.
Do zapisania ogłoszenia wymagane jest zaznaczenie i akceptacja wszystkich powyższych zgód