Szukasz pracy?
U nas znajdziesz najlepsze oferty z regionu
Dodaj ofertę pracy
<< Wróć

STRAŻNIK MIEJSKI

Straż Miejska w Elblągu
M. Elbląg
Praca stała
Usługi
MIEJSCE PRACY: Elbląg

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- ochrona porządku publicznego na terenie miasta Elbląga;
- realizacja zadań i obowiązków wynikających z ustawy o strażach gminnych i aktów prawa miejscowego

RODZAJ UMOWY: Umowa o pracę na czas określony

DATA ROZPOCZĘCIA: 01.07.2023

WYNAGRODZENIE BRUTTO: od 3 600 PLN

WYMAGANIA KONIECZNE: Wykształcenie średnie ogólnokształcące

INNE WYMAGANIA:
- obywatelstwo polskie,
- ukończone 21 lat,
- wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
- sprawność fizyczna i psychiczna,
- uregulowany stosunek do służby wojskowej, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
- zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- nienaganna opinia.
Opublikowano: 29-05-2023 | ID: 2517