Szukasz pracy?
U nas znajdziesz najlepsze oferty z regionu
Dodaj ofertę pracy
<< Wróć

ANIMATOR SPORTU

Szkoła Podstawowa nr 3
M. Olsztyn
Umowa o dzieło / umowa - zlecenie
Opieka, wychowanie
MIEJSCE PRACY: Olsztyn

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie.
- Szerzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta.
- Współorganizacja imprez, turniejów i mistrzostw.
- Nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z boisk.
- Prowadzenie rejestru użytkowników obiektu (osób odpowiedzialnych za grupę) i wydawanego sprzętu.
- Prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej.
- Przygotowanie sprawozdań okresowych z działań realizowanych na obiekcie.
- Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia i sprzętu sportowego.
- Dbanie o porządek na obiekcie.
- Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "ORLIK".
- Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
- Godziny pracy między 11-20

RODZAJ UMOWY: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług

DATA ROZPOCZĘCIA: 01.07.2023

WYNAGRODZENIE BRUTTO: :od 23,5 PLN Pierwsza umowa na okres próbny

WYMAGANIA KONIECZNE: Wykształcenie wyższe (w tym licencjat)/ średnie branżowe

INNE WYMAGANIA:
- Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i zawodów posiadający stosowne uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
- Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na ww. stanowisku.
- Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.
Opublikowano: 01-06-2023 | ID: 2544