Szukasz pracy?
U nas znajdziesz najlepsze oferty z regionu
Dodaj ofertę pracy
<< Wróć

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie
M. Olsztyn
Praca stała
Motoryzacja
MIEJSCE PRACY: Olsztyn

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- przyjmowanie pojazdów do przeglądu lub naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęcia;
- sprawdzanie działania pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych;
- ustalanie i usuwanie usterek w zespołach i układach pojazdów;
- wykonywanie prac demontażowo-montażowych, naprawa i regulacja zespołów i podzespołów pojazdu, w tym: silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia i innych;
- organizowanie, eksploatacja i utrzymywanie w czystości stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

RODZAJ UMOWY: Umowa o pracę na okres próbny, godziny pracy 7-15

DATA ROZPOCZĘCIA: :15.06.2022

WYNAGRODZENIE BRUTTO: od 3 500 PLN Pierwsza umowa na okres próbny
Do wynagrodzenia - dodatek stażowy

WYMAGANIA KONIECZNE:
- wykształcenie zawodowe (technikum samochodowe);
- obywatelstwo polskie;
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:
- Życiorys/CV i list motywacyjny,
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
- Dokumenty należy złożyć do: 08.06.2022 r.
- Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty,
- Miejsce składania dokumentów: Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie, 10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3B - z dopiskiem na liście motywacyjnym ogłoszenie nr KD-21MPS/2022".
Opublikowano: 20-05-2022 | ID: 474