Szukasz pracy?
U nas znajdziesz najlepsze oferty z regionu
Dodaj ofertę pracy
<< Wróć

ASYSTENT RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie
Powiat olsztyński
Praca stała
Opieka, wychowanie
MIEJSCE PRACY: Stawiguda, powiat olsztyński

ZAKRE OBOWIĄZKÓW:
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej skoordynowanym z planem pomocy dziecku umieszczonym w pieczy zastępczej
- udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
- udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i psychologicznych,
- udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu wychowawczych z dziećmi,
- wspieranie aktywności społecznej rodzin między innymi przez motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie tej oceny właściwym podmiotom,
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną
- sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach
- współpraca z jednostkami administracyjnymi rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, których pomoc przy wykonywaniu zadań jest niezbędna.

RODZAJ UMOWY: Umowa o pracę na okres próbny

DATA ROZPOCZĘCIA: 1.05.2023

DATA ZAKOŃCZENIA PRACY: 31.07.2023

WYNAGRODZENIE BRUTTO: od 2 200 PLN docelowe zatrudnienie na czas nieokreślony

WYMAGANIA KONIECZNE: Wykształcenie wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne/ średnie zawodowe

UMIEJĘTNOŚCI I UPRAWNIENIA: prawo jazdy kat. B

INNE WYMAGANIA:
- wykształcenie średnie z 3 letnim doświadczeniem zawodowym lub wykształcenie wyższe o kierunku: pedagogika, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, psychologia lub na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi
- roczne doświadczenie zawodowe;
- prawo jazdy kat. B. oraz własny środek transportu;
- zadaniowy system czasu pracy
- docelowe zatrudnienie na czas nieokreślony
Opublikowano: 15-03-2023 | ID: 2209