Szukasz pracy?
U nas znajdziesz najlepsze oferty z regionu
Dodaj ofertę pracy
<< Wróć

WOŹNA/Y

Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi
Powiat olsztyński
Praca stała
Administracja publiczna
MIEJSCE PRACY: Bartąg

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- Dbanie o pоrządek w salach i częściach wspólnych szkoły
- Utrzymanie w czystości ścian, lamperii, drzwi, okien, glazury, terakoty, urządzeń sanitarno-higienicznych
- Utrzymanie w bieżącej czystości sprzętów, mebli i pomocy dydaktycznych
- Pielęgnowanie roślin doniczkowych oraz terenu zewnętrznego w szczególności w okresie wakacji
- Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora oraz przełożonego
- Zastępowanie innych pracowników obsługi w razie ich nieobecności
- Kontrola przy drzwiach głównych osób wchodzących i wychodzących
- PRACA W GODZINACH 11-19

RODZAJ UMOWY: Umowa o pracę na okres próbny

WYNAGRODZENIE BRUTTO: od 4 242 PLN wynagrodzenie 4242 zł brutto + premia

WYMAGANIA KONIECZNE: Wykształcenie zasadnicze zawodowe

INNE WYMAGANIA:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pomocniczym,
- wykształcenie co najmniej zawodowe,
- osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, cieszy się nieposzlakowaną opinią.
- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku dyspozycyjność,
- komunikatywność, skrupulatność, dokładność,
- odpowiedzialność za terminowe realizacje zadań i umiejętność pracy pod presją czasu,
- dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem

Wstępny kontakt z pracodawcą telefoniczny - wówczas zostanie podane miejsce rozmowy kwalifikacyjnej
Opublikowano: 15-11-2023 | ID: 3598